Basic

FREE 

 

Giới hạn 10 nhân viên

1 Page

 

 • Quản lý tin nhắn
 • Quản lý tất cả tin nhắn/ comments/ inboxs real time
 • Facebook Messenger
 • Zalo ( coming soon )
 • Instagram ( coming soon )
 • Phân loại khách hàng thông minh
 • Phân loại theo comment
 • Phân loại theo inbox
 • Phân loại theo khách hàng có đơn/ không có đơn
 • Phân loại khách hàng theo số điện thoại
 • Phân loại khách hàng theo TAG
 • Phân loại khách hàng theo thời gian tương tác
 • Phân loại những khách hàng đã auto inbox nhưng không reply
 • Phân loại khách hàng theo bài quảng cáo
 • Gắn tag Ads khi hội thoại đang chạy ads
 • Chống sót tin nhắn
 • Đánh dấu tin nhắn đã đọc/ chưa đọc
 • Đánh dấu tin nhắn đã xử lý/ chưa xử lý
 • Auto remind tin nhắn chưa xử lý
 • Thống kê tin nhắn quá hạn chưa xử lý
 • Quản lý đơn hàng
 • Tích hợp vận chuyển
 • Tạo đơn hàng khi đang tư vấn
 • Quản lý đơn hàng
 • Tích hợp chatbot
 • Đồng bộ TAG
 • Đồng bộ custom field
 • Tự động gửi tin nhắn cảm ơn và review khi khách hàng đã mua hàng
 • Tự động gửi tin nhắn cứu đơn hàng khi khách hàng im lặng
 • Review sau khi giao hàng
 • Đồng bộ giá trị đơn hàng (100 đơn)
Professional

1,800,000 VNĐ/6 tháng

Tặng thêm 6 tháng

Giới hạn 10 nhân viên

3 Pages

Thêm 1 page cộng thêm 100.000 VNĐ

 • Quản lý tin nhắn
 • Quản lý tất cả tin nhắn/ comments/ inboxs real time
 • Facebook Messenger
 • Zalo ( coming soon )
 • Instagram ( coming soon )
 • Phân loại khách hàng thông minh
 • Phân loại theo comment
 • Phân loại theo inbox
 • Phân loại theo khách hàng có đơn/ không có đơn
 • Phân loại khách hàng theo số điện thoại
 • Phân loại khách hàng theo TAG
 • Phân loại khách hàng theo thời gian tương tác
 • Phân loại những khách hàng đã auto inbox nhưng không reply (Coming soon)
 • Phân loại khách hàng theo bài quảng cáo
 • Gắn tag Ads khi hội thoại đang chạy ads
 • Chống sót tin nhắn
 • Đánh dấu tin nhắn đã đọc/ chưa đọc
 • Đánh dấu tin nhắn đã xử lý/ chưa xử lý (Coming soon)
 • Auto remind tin nhắn chưa xử lý (Coming soon)
 • Thống kê tin nhắn quá hạn chưa xử lý (Coming soon)
 • Quản lý đơn hàng
 • Tích hợp vận chuyển
 • Tạo đơn hàng khi đang tư vấn
 • Quản lý đơn hàng
 • Tích hợp chatbot
 • Đồng bộ TAG
 • Đồng bộ custom field
 • Tự động gửi tin nhắn cảm ơn và review khi khách hàng đã mua hàng (Coming soon)
 • Tự động gửi tin nhắn cứu đơn hàng khi khách hàng im lặng (Coming soon)
 • Review sau khi giao hàng (Coming soon)
 • Đồng bộ giá trị đơn hàng (Coming soon)