Cửa hàng bán hoa

500,000₫

Mô tả

KỊCH BẢN TƯ VẤN BÁN HOA

Phù hợp cho doanh nghiệp tư vấn bán hoa.

Ưu điểm của kịch bản:

- Đưa ra danh sách sản phẩm hiện có của cửa hàng 

- Lấy thông tin số điện thoại, địa chỉ để nhận hàng 

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập luôn kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import: e4d2310230c44bcc96da3938ee475cf9