Giới thiệu doanh nghiệp

Free

Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.636.099

Hoặc:

KỊCH BẢN GIỚI THIỆU TỰ ĐỘNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Phù hợp cho doanh nghiệp muốn giới thiệu về doanh nghiệp của mình.

Ưu điểm của kịch bản:

- Giới thiệu tổng quan được về doanh nghiệp: Loại hình kinh doanh, sản phẩm, địa chỉ, cách liên hệ. 

- Thu thập được email, số điện thoại của khách hàng để doanh nghiệp liên hệ sau đó.

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import: 4107a51fb17d4aacbb70b83eb0c2373f