Giới thiệu sản phẩm

Free

Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.636.099

Hoặc:

KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Phù hợp cho doanh nghiệp đang có sản phẩm mới, muốn giới thiệu cho khách hàng

Ưu điểm của kịch bản:

- Cung cấp thông tin sản phẩm. Hỏi khách hàng cho muốn đặt hàng ngay & số lượng 

- Thu thập thông tin số điện thoại, email khách hàng để liên hệ tư vấn sau đó khi không có nhân viên trực chat

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập luôn kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import kịch bản này: c63ecedceb0f46549a4fce009d4261f3