Hỗ trợ khách hàng (FAQs)

Free

Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.636.099

Hoặc:

KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (FAQS)

Phù hợp cho doanh nghiệp tư vấn nhanh các câu hỏi thường gặp của khách hàng.

Ưu điểm của kịch bản:

- Phân luồng được bộ câu hỏi cho khách hàng, tư vấn được riêng các câu hỏi khác nhau.

- Chăm sóc khách hàng cho đến khi hết vấn đề. Trong trường hợp khách hàng phản hồi chưa được thì tư vấn viên có thể vào trả lời tiếp sau khi đã lọc được các câu hỏi cơ bản.

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import: 86af245c884b4b1896844810fa94cdc5