Minigame Trắc nghiệm tặng quà

Free

Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.636.099

Hoặc:

KỊCH BẢN TỔ CHỨC MINIGAME - TRẮC NGHIỆM TẶNG QUÀ

Phù hợp cho doanh nghiệp muốn tổ chức Minigame & trả kết quả tự động ngay trên Messenger. 

Ưu điểm của kịch bản:

- Khách hàng nhận được bộ câu hỏi và phím tắt trả lời ngay. 

- Khách hàng nhận được quà ngay trong chatbot nếu trả lời đúng, có chấm điểm ngay trong boxchat.

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import kịch bản này: 86d04c65f6f5418da179ad3b68d05f7a