Thu thập thông tin khách hàng - Lead Generation

0₫

Mô tả

KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - LEAD GENERATION

Phù hợp tổng quan áp dụng cho nhiều ngành hàng, doanh nghiệp cần thu nhanh thông tin khách hàng

Ưu điểm của kịch bản:

- Chia sẻ tự động thông tin tổng quan về chương trình/doanh nghiệp. 

- Hỏi mức độ quan tâm của khách hàng, từ đó thu thập số điện thoại, địa chỉ, email để có thể liên hệ sau đó.

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập luôn kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import kịch bản này: c21b4f61d8504d5d9a9a75764b5fe91f