Workshop/Event

0₫

Mô tả

KỊCH BẢN TỔ CHỨC WORKSHOP/EVENT

Phù hợp cho doanh nghiệp có tổ chức các sự kiện, workshop.

Ưu điểm của kịch bản:

- Giúp khách hàng cập nhật nhanh thông tin sự kiện, diễn giả, vé, địa điểm.

- Khách hàng có thể để lại thông tin để mua vé.

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập luôn kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import kịch bản này: 3a9374d20562442ba94f7dd6ecb1d90c