Bất động sản

500,000₫

Mô tả

KỊCH BẢN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN 

Phù hợp cho doanh nghiệp tư vấn các dịch vụ Bất động sản.

Ưu điểm của kịch bản:

- Tư vấn nhanh cho khách các thông tin về căn hộ, vị trí lô đất,... 

- Thu thập được email, số điện thoại của khách khi không có nhân viên trực chat, có thể gọi tư vấn ngay sau đó. 

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập luôn kịch bản mẫu vào fanpage của bạn.