Tuyển dụng nhân sự

Free

Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.636.099

Hoặc:

KỊCH BẢN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Phù hợp cho phòng nhân sự của các công ty. 

Ưu điểm của kịch bản:

- Chào hỏi nhanh ứng viên, có thể giới thiệu chương trình tuyển dụng khi không có nhân viên trực chat.

- Lưu lại nhanh số điện thoại và thông tin ứng viên để có thể liên hệ sau đó.

Lưu ý: 

- Xem Hướng dẫn nhập kịch bản mẫu vào fanpage của bạn. 

- Mã import: 7f72c8370cbf44d88ffebf9abbcdd18d